Ngày đăng bài: 11/07/2023 09:18
Lượt xem: 16431
Khảo sát đánh giá mức độ hài lòng và điều tra nhu cầu tin của người sử dụng thư viện năm học 2022 - 2023

Kính gửi Cộng đồng người sử dụng Thư viện!

Thư viện thực hiện triển khai Kế hoạch số 889/KH-ĐHYD ngày 29 tháng 05 năm 2023 về việc khảo sát mức độ hài lòng và điều tra nhu cầu tin của người sử dụng Thư viện năm học 2022 - 2023.

Mục đích

-  Tìm hiểu, lấy ý kiến Người sử dụng Thư viện để đo lường mức độ hài lòng về nguồn tài nguyên thông tin và hoạt động Thư viện trong năm học 2022 – 2023.
-  Thông qua kết quả khảo sát nắm bắt được nhu cầu, mong muốn của Người sử dụng Thư viện để kịp thời điều chỉnh, cải tiến công tác bổ sung tài liệu cũng như các hoạt động phục vụ - dịch vụ của Thư viện nhằm đáp ứng hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng.
-  Tạo điều kiện để Người sử dụng Thư viện phát huy vai trò giám sát và tham gia vào công tác phát triển Thư viện hướng tới mục tiêu đảm bảo chất lượng trong hoạt động Thư viện.
-  Thư viện cam kết chỉ sử dụng các thông tin thu thập được cho mục đích nghiên cứu và đảm bảo ẩn danh người tham gia khảo sát.

Cấu trúc phiếu khảo sát
PHẦN I: THÔNG TIN CHUNG
PHẦN II: NHU CẦU TÀI LIỆU, THÔNG TIN
PHẦN III: MỨC ĐỘ HÀI LÒNG VỀ NGUỒN TÀI NGUYÊN THÔNG TIN VÀ HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN

Thời gian khảo sát: 01/06/2023 - 30/06/2023

Hình thức khảo sát: Trực tuyến qua Microsoft Form

Link khảo sát: https://forms.office.com/r/3EEwzw36BZ

Kính mong Quý Bạn đọc dành cho Thư viện khoảng 15 phút trong để hoàn thành phiếu khảo sát này.

Xin chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp của Quý Bạn đọc!

Trân trọng./.

File gốc kế hoạch tại đây.