Ngày đăng bài: 23/10/2018 09:17
Lượt xem: 2522
NHẬT KÍ ĐẶNG THÙY TRÂM
Câu chuyện kể lại số phận kỳ lạ của cuốn nhật ký. Trong cuộc kháng chiến đầy gian khổ ấy cuốn nhật ký đã vô tình rơi vào tay một người lính Mỹ để rồi đúng vào dịp kỉ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4/2005, nó đã trở về với gia đình liệt sĩ

             Câu chuyện kể lại số phận kỳ lạ của cuốn nhật ký. Trong cuộc kháng chiến đầy gian khổ ấy cuốn nhật ký đã vô tình rơi vào tay một người lính Mỹ để rồi đúng vào dịp kỉ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4/2005, nó đã trở về với gia đình liệt sĩ.

              Để hiểu rõ về tác phẩm cũng như nhật vật Đặng Thùy Trâm, mời quý bạn đọc tim đọc cuốn sách Nhật ký Đặng Thùy Trâm tại Thư viện CS2 Trường Đại học Khánh Hòa.