Ngày đăng bài: 04/07/2023 11:03
Lượt xem: 5009
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÒA BÌNH THAM GIA TRIỂN LÃM “SÁCH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI”
Ngày 17/5/2023, nhận lời mời khai mạc triển lãm "Sách Khoa học và Công nghệ với sự phát triển kinh tế - xã hội" do Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ quốc gia tổ chức tại Hà Nội, đoàn cán bộ Thư viện Trường Đại học Hòa Bình đã tham gia triển lãm.

Triển lãm sách Khoa học và Công nghệ là một trong những hoạt động thiết thực nhằm khuyến khích, tôn vinh văn hóa đọc; tôn trọng bản quyền tác giả, nâng cao hiểu biết của các tầng lớp nhân dân hướng tới xây dựng một xã hội học tập.

 

Triển lãm năm nay trưng bày hàng trăm đầu sách, tạp chí có giá trị cao về các lĩnh vực KH&CN nhằm giới thiệu, quảng bá tới đông đảo công chúng nguồn tài liệu khoa học và công nghệ quý giá hiện có tại Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia cùng hệ thống cơ sở dữ liệu KH&CN trực tuyến với hàng chục triệu bài báo khoa học trong và ngoài nước.

 

Triển lãm trưng bày khoảng 2.000 cuốn sách, tạp chí và báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học chia thành các lĩnh vực: khoa học tự nhiên; khoa học kỹ thuật và công nghệ; khoa học y, dược; khoa học nông nghiệp; khoa học xã hội và khoa học nhân văn.

 

Một trong những gian hàng tại triển lãm

 

Điểm nhấn của của triển lãm lần này là không gian trải nghiệm về sách gắn với công nghệ mới và trí tuệ nhân tạo. Hơn nữa, triển lãm còn là nơi trưng bày và giới thiệu một số nguồn tài liệu quý hiếm Sách cổ về địa chất, nông nghiệp, động thực vật, khí hậu có liên quan trực tiếp đến sự phát triển khoa học và công nghệ, kinh tế - xã hội Đông Dương những năm đầu thế kỷ XX.

 

Đoàn công tác trường Đại học Hòa Bình tham dự Khai mạc triển lãm

 

Tham dự triển lãm đoàn công tác của Thư viện Trường Đại học Hòa Bình có cơ hội tiếp cận với các nguồn Cơ sở dữ liệu về Khoa học và Công nghệ. Tại triển lãm đoàn công tác còn làm việc với các NXB lớn như: NXB Xây dựng, NXB Khoa học và Kỹ thuật,… phục vụ cho việc bổ sung tài liệu cho Thư viện Trường.