• Sách
  • Ký hiệu PL/XG: 616.07
    Nhan đề: Giải phẫu bệnh học /

DDC 616.07
Tác giả cá nhân Nguyễn Văn Hưng (ch.b)
Nhan đề Giải phẫu bệnh học / B.s.: Nguyễn Văn Hưng (ch.b.), Vũ Công Hoè, Vi Huyền Trác...
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 8 có sửa chữa, bổ sung
Thông tin xuất bản H. : Y học, 2022
Mô tả vật lý 711tr. ; 27cm
Tùng thư ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Hà Nội. Bộ môn Giải phẫu bệnh
Tóm tắt Trình bày những kiến thức cơ bản về giải phẫu bệnh và giải phẫu bệnh bộ phận như: chẩn đoán tế bào học, tổn thương của tế bào và mô, rối loạn chuyển hoá, rối loạn tuần hoàn, bệnh học viêm, các bệnh nhiễm khuẩn, bệnh học u, bệnh hệ tuần hoàn, hệ hô hấp, hệ tiêu hoá, bệnh của gan... cùng một số phương pháp chẩn đoán và điều trị
Từ khóa tự do Giải phẫu
Từ khóa tự do Bệnh học
Từ khóa tự do Chẩn đoán
Từ khóa tự do Điều trị
Địa chỉ 100Phòng Mượn Cơ sở 1(15): YMV.000218-32
00000000nam#a2200000ui#4500
00142814
0021
00477C57ED7-671B-41DD-BF05-AE2679039D12
005202406251552
008 2022
0091 0
020 |a978-604-66-5784-2|c290000đ
039|y20240625155251|znhung
041 |avie
082 |a616.07
100 |aNguyễn Văn Hưng (ch.b)
245 |aGiải phẫu bệnh học / |cB.s.: Nguyễn Văn Hưng (ch.b.), Vũ Công Hoè, Vi Huyền Trác...
250 |aTái bản lần thứ 8 có sửa chữa, bổ sung
260 |aH. : |bY học, |c2022
300 |a711tr. ; |c27cm
490 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Y Hà Nội. Bộ môn Giải phẫu bệnh
520 |aTrình bày những kiến thức cơ bản về giải phẫu bệnh và giải phẫu bệnh bộ phận như: chẩn đoán tế bào học, tổn thương của tế bào và mô, rối loạn chuyển hoá, rối loạn tuần hoàn, bệnh học viêm, các bệnh nhiễm khuẩn, bệnh học u, bệnh hệ tuần hoàn, hệ hô hấp, hệ tiêu hoá, bệnh của gan... cùng một số phương pháp chẩn đoán và điều trị
653 |aGiải phẫu
653 |aBệnh học
653 |aChẩn đoán
653 |aĐiều trị
852|a100|bPhòng Mượn Cơ sở 1|j(15): YMV.000218-32
890|a15|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 YMV.000232 Phòng Mượn Cơ sở 1 616.07 Sách 15
2 YMV.000231 Phòng Mượn Cơ sở 1 616.07 Sách 14
3 YMV.000230 Phòng Mượn Cơ sở 1 616.07 Sách 13
4 YMV.000229 Phòng Mượn Cơ sở 1 616.07 Sách 12
5 YMV.000228 Phòng Mượn Cơ sở 1 616.07 Sách 11
6 YMV.000227 Phòng Mượn Cơ sở 1 616.07 Sách 10
7 YMV.000226 Phòng Mượn Cơ sở 1 616.07 Sách 9
8 YMV.000225 Phòng Mượn Cơ sở 1 616.07 Sách 8
9 YMV.000224 Phòng Mượn Cơ sở 1 616.07 Sách 7
10 YMV.000223 Phòng Mượn Cơ sở 1 616.07 Sách 6
Bình luận