• Sách
  • Ký hiệu PL/XG: 349.597 PHA
    Nhan đề: Pháp luật đại cương :

DDC 349.597
Tác giả cá nhân Lê Minh Toàn
Nhan đề Pháp luật đại cương : Dùng cho đào tạo đại học, cao đẳng và trung cấp / Lê Minh Toàn
Lần xuất bản Xuất bản lần thứ 19, có sửa chữa, bổ sung
Thông tin xuất bản H. : Chính trị Quốc gia, 2022
Mô tả vật lý 482tr. ; 21cm
Tóm tắt Lí luận chung về nhà nước, pháp luật, quy luật pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, thực hiện pháp luật, vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý, hệ thống pháp luật Việt Nam, Luật Hình sự, Luật Hành chính, Luật Dân sự, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Lao động, pháp luật về phòng chống tham nhũng
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Pháp luật
Địa chỉ 100Phòng Mượn Cơ sở 1(10): CTMV.004272-81
00000000nam#a2200000ui#4500
00142812
0021
004EBBE1514-C7D6-4D9E-9075-1B4DE7687038
005202406250957
008 2022
0091 0
020 |a9786045775493|c148000đ
039|y20240625095721|znhung
041 |avie
082 |a349.597|bPHA
100 |aLê Minh Toàn
245 |aPháp luật đại cương : |bDùng cho đào tạo đại học, cao đẳng và trung cấp / |cLê Minh Toàn
250 |aXuất bản lần thứ 19, có sửa chữa, bổ sung
260 |aH. : |bChính trị Quốc gia, |c2022
300 |a482tr. ; |c21cm
520 |aLí luận chung về nhà nước, pháp luật, quy luật pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, thực hiện pháp luật, vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý, hệ thống pháp luật Việt Nam, Luật Hình sự, Luật Hành chính, Luật Dân sự, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Lao động, pháp luật về phòng chống tham nhũng
653 |aViệt Nam
653 |aPháp luật
852|a100|bPhòng Mượn Cơ sở 1|j(10): CTMV.004272-81
890|a10|b1|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 CTMV.004281 Phòng Mượn Cơ sở 1 349.597 PHA Sách 10
2 CTMV.004280 Phòng Mượn Cơ sở 1 349.597 PHA Sách 9
3 CTMV.004278 Phòng Mượn Cơ sở 1 349.597 PHA Sách 7
4 CTMV.004277 Phòng Mượn Cơ sở 1 349.597 PHA Sách 6
5 CTMV.004276 Phòng Mượn Cơ sở 1 349.597 PHA Sách 5
6 CTMV.004275 Phòng Mượn Cơ sở 1 349.597 PHA Sách 4
7 CTMV.004274 Phòng Mượn Cơ sở 1 349.597 PHA Sách 3
8 CTMV.004273 Phòng Mượn Cơ sở 1 349.597 PHA Sách 2
9 CTMV.004272 Phòng Mượn Cơ sở 1 349.597 PHA Sách 1
10 CTMV.004279 Phòng Mượn Cơ sở 1 349.597 PHA Sách 8 Hạn trả:18-07-2024
Bình luận