• Khóa luận
  • Nhan đề: Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học kĩ thuật viết cho học sinh lớp 2 :

Tác giả cá nhân Ngô Kiều Linh
Nhan đề Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học kĩ thuật viết cho học sinh lớp 2 : Khoá luận ngành Giáo dục tiểu học / Ngô Kiều Linh; Nghd: TS. Bùi Thị Thu Thuỷ
Thông tin xuất bản 2024
Từ khóa tự do Công nghệ thông tin
Từ khóa tự do Viết
Từ khóa tự do Tiếng Việt
Địa chỉ Thư viện Trường Đại học Hùng Vương
00000000nam#a2200000ui#4500
00141814
0027
0044B305C24-9DB7-4ABB-8B2D-5AC7696C892F
005202406191639
008 2024
0091 0
039|a20240619163932|bquyen|y20240619163255|zquyen
100 |aNgô Kiều Linh
245 |aỨng dụng công nghệ thông tin trong dạy học kĩ thuật viết cho học sinh lớp 2 : |bKhoá luận ngành Giáo dục tiểu học / |cNgô Kiều Linh; Nghd: TS. Bùi Thị Thu Thuỷ
260 |c2024
653 |aCông nghệ thông tin
653 |aViết
653 |aTiếng Việt
852 |aThư viện Trường Đại học Hùng Vương
890|a0|b0|c1|d3
Không tìm thấy biểu ghi nào
Bình luận