• Khóa luận
  • Nhan đề: Thiết kế và tổ chức hoạt động học thông qua chơi trong dạy học môn Toán lớp 2 /

Tác giả cá nhân Hoàng Linh Chi
Nhan đề Thiết kế và tổ chức hoạt động học thông qua chơi trong dạy học môn Toán lớp 2 / Hoàng Linh Chi; Nghd: TS. Lê Thị Hồng Chi
Thông tin xuất bản 2024
Từ khóa tự do Tổ chức hoạt động
Từ khóa tự do Toán học
Từ khóa tự do Dạy học
Địa chỉ Thư viện Trường Đại học Hùng Vương
00000000nam#a2200000ui#4500
00141812
0027
0043F0559DC-A081-48DD-805E-16FFD1F038E6
005202406191641
008 2024
0091 0
039|a20240619164138|bquyen|y20240619152302|zquyen
100 |aHoàng Linh Chi
245 |aThiết kế và tổ chức hoạt động học thông qua chơi trong dạy học môn Toán lớp 2 / |cHoàng Linh Chi; Nghd: TS. Lê Thị Hồng Chi
260|c2024
653 |aTổ chức hoạt động
653 |aToán học
653 |aDạy học
852 |aThư viện Trường Đại học Hùng Vương
890|a0|b0|c1|d1
Không tìm thấy biểu ghi nào
Bình luận