• Khóa luận
  • Nhan đề: Vận dụng thuyết đa trí tuệ trong mạch hình học và đo lường cho HS lớp 3 /

Tác giả cá nhân Hà Ngọc Linh
Nhan đề Vận dụng thuyết đa trí tuệ trong mạch hình học và đo lường cho HS lớp 3 / Hà Ngọc Linh; Nghd: TS. Lê Thị Hồng Chi
Thông tin xuất bản 2024
Từ khóa tự do Đo lường
Từ khóa tự do Hình học
Từ khóa tự do Toán học
Địa chỉ Thư viện Trường Đại học Hùng Vương
00000000nam#a2200000ui#4500
00141811
0027
00402A8075C-2F15-4261-B183-AD79529210C5
005202406191642
008 2024
0091 0
039|a20240619164252|bquyen|y20240619145359|zquyen
100 |aHà Ngọc Linh
245 |aVận dụng thuyết đa trí tuệ trong mạch hình học và đo lường cho HS lớp 3 / |cHà Ngọc Linh; Nghd: TS. Lê Thị Hồng Chi
260|c2024
653 |aĐo lường
653 |aHình học
653 |aToán học
852 |aThư viện Trường Đại học Hùng Vương
890|a0|b0|c1|d2
Không tìm thấy biểu ghi nào
Bình luận