• Khóa luận
  • Nhan đề: Vận dụng kĩ thuật khăn trải bàn cho hoạt động luyện tập nội dung kiến thức Tiếng Việt lớp 3 /

Tác giả cá nhân Hà Lê Dung
Nhan đề Vận dụng kĩ thuật khăn trải bàn cho hoạt động luyện tập nội dung kiến thức Tiếng Việt lớp 3 / Hà Lê Dung; Nghd: TS. Nguyễn Xuân Huy
Thông tin xuất bản 2024
Từ khóa tự do Tiếng Việt
Từ khóa tự do Kỹ thuật dạy học
Địa chỉ Thư viện Trường Đại học Hùng Vương
00000000nam#a2200000ui#4500
00141810
0027
00463C9B605-2C81-453E-9459-0FF55071C349
005202406191642
008 2024
0091 0
039|a20240619164219|bquyen|y20240619142524|zquyen
100 |aHà Lê Dung
245 |aVận dụng kĩ thuật khăn trải bàn cho hoạt động luyện tập nội dung kiến thức Tiếng Việt lớp 3 / |cHà Lê Dung; Nghd: TS. Nguyễn Xuân Huy
260|c2024
653 |aTiếng Việt
653 |aKỹ thuật dạy học
852 |aThư viện Trường Đại học Hùng Vương
890|a0|b0|c1|d1
Không tìm thấy biểu ghi nào
Bình luận