• Khóa luận
  • Nhan đề: Thiết kế các chủ đề giáo dục kỹ năng phòng chống đuối nước cho học sinh lóp 4 thông qua hoạt động trải nghiệm /

Tác giả cá nhân Đỗ Thị Hồng Ngọc
Nhan đề Thiết kế các chủ đề giáo dục kỹ năng phòng chống đuối nước cho học sinh lóp 4 thông qua hoạt động trải nghiệm / Đỗ Thị Hồng Ngọc; Nghd: TS. Bùi Thị Loan
Thông tin xuất bản 2024
Từ khóa tự do Kỹ năng
Từ khóa tự do Phòng chống đuối nước
Địa chỉ Thư viện Trường Đại học Hùng Vương
00000000nam#a2200000ui#4500
00141809
0027
004DA346525-C551-4C5E-BA44-81D3E84DBCE0
005202406191643
008 2024
0091 0
039|a20240619164318|bquyen|y20240619101523|zquyen
100 |aĐỗ Thị Hồng Ngọc
245 |aThiết kế các chủ đề giáo dục kỹ năng phòng chống đuối nước cho học sinh lóp 4 thông qua hoạt động trải nghiệm / |cĐỗ Thị Hồng Ngọc; Nghd: TS. Bùi Thị Loan
260|c2024
653 |aKỹ năng
653 |aPhòng chống đuối nước
852 |aThư viện Trường Đại học Hùng Vương
890|a0|b0|c1|d1
Không tìm thấy biểu ghi nào
Bình luận