• Sách
  • Ký hiệu PL/XG: 372.7 GIA
    Nhan đề: Giáo trình dạy học song ngữ môn Toán ở Tiểu học /

DDC 372.7
Tác giả cá nhân Lê Thị Hồng Chi
Nhan đề Giáo trình dạy học song ngữ môn Toán ở Tiểu học / Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Tiến Mạnh (đồng ch.b), Hà Thị Huyền Diệp, Ngô Thị Thanh Huyền, Đặng Lưu Ngọc Hoa
Thông tin xuất bản H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2024
Mô tả vật lý 157tr. ; 24cm
Từ khóa tự do Toán
Từ khóa tự do Tiểu học
Từ khóa tự do Dạy học song ngữ
Từ khóa tự do Giáo trình
Địa chỉ 100Phòng Mượn Cơ sở 1(15): PMTI.004486-500
00000000nam#a2200000ui#4500
00141807
0021
0047C676281-3644-4733-A17B-BDBE42D064CE
005202406110815
008 2024
0091 0
020 |a9786046728849|c145000đ
039|a20240611081541|bnhung|y20240531134254|znhung
041 |avie
082 |a372.7|bGIA
100 |aLê Thị Hồng Chi
245 |aGiáo trình dạy học song ngữ môn Toán ở Tiểu học / |cLê Thị Hồng Chi, Nguyễn Tiến Mạnh (đồng ch.b), Hà Thị Huyền Diệp, Ngô Thị Thanh Huyền, Đặng Lưu Ngọc Hoa
260 |aH. : |bKhoa học và Kỹ thuật, |c2024
300 |a157tr. ; |c24cm
653 |aToán
653 |aTiểu học
653 |aDạy học song ngữ
653 |aGiáo trình
852|a100|bPhòng Mượn Cơ sở 1|j(15): PMTI.004486-500
890|a15|b2|c1|d2
Dòng Mã vạch Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 PMTI.004500 Phòng Mượn Cơ sở 1 372.7 GIA Sách 15
2 PMTI.004499 Phòng Mượn Cơ sở 1 372.7 GIA Sách 14
3 PMTI.004498 Phòng Mượn Cơ sở 1 372.7 GIA Sách 13
4 PMTI.004497 Phòng Mượn Cơ sở 1 372.7 GIA Sách 12
5 PMTI.004496 Phòng Mượn Cơ sở 1 372.7 GIA Sách 11
6 PMTI.004495 Phòng Mượn Cơ sở 1 372.7 GIA Sách 10
7 PMTI.004494 Phòng Mượn Cơ sở 1 372.7 GIA Sách 9
8 PMTI.004493 Phòng Mượn Cơ sở 1 372.7 GIA Sách 8
9 PMTI.004492 Phòng Mượn Cơ sở 1 372.7 GIA Sách 7
10 PMTI.004491 Phòng Mượn Cơ sở 1 372.7 GIA Sách 6
Bình luận