• Sách
  • Ký hiệu PL/XG: 657.0711 GIA
    Nhan đề: Giáo trình Kế toán tài chính 3 :

DDC 657.0711
Tác giả cá nhân Diệp Tố Uyên
Nhan đề Giáo trình Kế toán tài chính 3 : Giáo trình kế toán tài chính trong các doanh nghiệp / Diệp Tố Uyên, Phạm Duy Hưng (Đồng chủ biên) Nguyễn Thu Hiền, Lại Văn Đức, Đỗ Hải Nam
Thông tin xuất bản H. : Tài chính, 2024
Mô tả vật lý 275tr. ; 24cm
Từ khóa tự do Kế toán tài chính
Từ khóa tự do Giáo trình
Địa chỉ 100Phòng Mượn Cơ sở 1(15): KTMV.012396-410
00000000nam#a2200000ui#4500
00141806
0021
004ECB1B9EB-6287-4078-AAFB-802F39D5554C
005202406110808
008 2024
0091 0
020 |a9786047943883|c185000đ
039|a20240611080803|bnhung|y20240531101635|znhung
041 |avie
082 |a657.0711|bGIA
100 |aDiệp Tố Uyên
245 |aGiáo trình Kế toán tài chính 3 : |bGiáo trình kế toán tài chính trong các doanh nghiệp / |cDiệp Tố Uyên, Phạm Duy Hưng (Đồng chủ biên) Nguyễn Thu Hiền, Lại Văn Đức, Đỗ Hải Nam
260 |aH. : |bTài chính, |c2024
300 |a275tr. ; |c24cm
653 |aKế toán tài chính
653 |aGiáo trình
852|a100|bPhòng Mượn Cơ sở 1|j(15): KTMV.012396-410
890|a15|b0|c1|d1
Dòng Mã vạch Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 KTMV.012410 Phòng Mượn Cơ sở 1 657.0711 GIA Sách 15
2 KTMV.012409 Phòng Mượn Cơ sở 1 657.0711 GIA Sách 14
3 KTMV.012408 Phòng Mượn Cơ sở 1 657.0711 GIA Sách 13
4 KTMV.012407 Phòng Mượn Cơ sở 1 657.0711 GIA Sách 12
5 KTMV.012406 Phòng Mượn Cơ sở 1 657.0711 GIA Sách 11
6 KTMV.012405 Phòng Mượn Cơ sở 1 657.0711 GIA Sách 10
7 KTMV.012404 Phòng Mượn Cơ sở 1 657.0711 GIA Sách 9
8 KTMV.012403 Phòng Mượn Cơ sở 1 657.0711 GIA Sách 8
9 KTMV.012402 Phòng Mượn Cơ sở 1 657.0711 GIA Sách 7
10 KTMV.012401 Phòng Mượn Cơ sở 1 657.0711 GIA Sách 6
Bình luận