• Khóa luận
  • Nhan đề: Phát triển dịch vụ Ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, chi nhánh tỉnh Phú Thọ /

Tác giả cá nhân Hoàng Ngọc Anh
Nhan đề Phát triển dịch vụ Ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, chi nhánh tỉnh Phú Thọ / Hoàng Ngọc Anh; Ng hd,: Phạm Thị Minh Phương
Từ khóa tự do Ngân hàng điện tử
Địa chỉ Thư viện Trường Đại học Hùng Vương
00000000nam#a2200000ui#4500
00141805
0027
00477E1A6C0-A214-4965-87C9-58E4B0284087
005202405200824
008 0000
0091 0
039|y20240520082436|znhung
100 |aHoàng Ngọc Anh
245 |aPhát triển dịch vụ Ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, chi nhánh tỉnh Phú Thọ / |cHoàng Ngọc Anh; Ng hd,: Phạm Thị Minh Phương
653 |aNgân hàng điện tử
852 |aThư viện Trường Đại học Hùng Vương
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào
Bình luận