• Khóa luận
  • Nhan đề: Tăng cường huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam, Chi nhánh Hùng Vương :

Tác giả cá nhân Đoàn Thị Thảo Mai
Nhan đề Tăng cường huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam, Chi nhánh Hùng Vương : Khoá luận tốt nghiệp Đại học ngành Tài chính ngân hàng / Đoàn Thị Thảo Mai; Ng hd: Lê Văn Cương
Thông tin xuất bản 2022
Từ khóa tự do Huy động vốn
Địa chỉ Thư viện Trường Đại học Hùng Vương
00000000nam#a2200000ui#4500
00141804
0027
004B2FE89C3-1B17-45A4-8DF0-30B52582C73A
005202405200800
008 2022
0091 0
039|y20240520080004|znhung
100 |aĐoàn Thị Thảo Mai
245 |aTăng cường huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam, Chi nhánh Hùng Vương : |bKhoá luận tốt nghiệp Đại học ngành Tài chính ngân hàng / |cĐoàn Thị Thảo Mai; Ng hd: Lê Văn Cương
260 |c2022
653 |aHuy động vốn
852 |aThư viện Trường Đại học Hùng Vương
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào
Bình luận