• Khóa luận
  • Nhan đề: Phát triển thẩm mĩ cho trẻ 4 - 5 tuổi thông qua hoạt động làm quen với môi trường xung quanh :

Tác giả cá nhân Tống Thị Thu An
Nhan đề Phát triển thẩm mĩ cho trẻ 4 - 5 tuổi thông qua hoạt động làm quen với môi trường xung quanh : Khoá luận tốt nghiệp ngành Giáo dục Mầm non / Tống Thị Thu An; Ng hd.: ThS. Nguyễn Thị Hồng Vân
Thông tin xuất bản 2022
Từ khóa tự do Trẻ 4-5 tuổi
Từ khóa tự do Phát triển thẩm mĩ
Địa chỉ Thư viện Trường Đại học Hùng Vương
00000000nam#a2200000ui#4500
00141803
0027
004D895B97E-F1DA-4D88-9020-F84D5FB223CA
005202405170848
008 2022
0091 0
039|y20240517084820|znhung
100 |aTống Thị Thu An
245 |aPhát triển thẩm mĩ cho trẻ 4 - 5 tuổi thông qua hoạt động làm quen với môi trường xung quanh : |bKhoá luận tốt nghiệp ngành Giáo dục Mầm non / |cTống Thị Thu An; Ng hd.: ThS. Nguyễn Thị Hồng Vân
260 |c2022
653 |aTrẻ 4-5 tuổi
653 |aPhát triển thẩm mĩ
852 |aThư viện Trường Đại học Hùng Vương
890|a0|b0|c1|d1
Không tìm thấy biểu ghi nào
Bình luận