• Khóa luận
  • Nhan đề: Một số biện pháp hình thành kỹ năng ăn uống tự lập cho trẻ 2 – 3 tuổi :

Tác giả cá nhân Phan Thị Thanh Chi
Nhan đề Một số biện pháp hình thành kỹ năng ăn uống tự lập cho trẻ 2 – 3 tuổi : Khoá luận tốt nghiệp Đại hoc ngành Giáo dục Mầm non / Phan Thị Thanh Chi; Ng hd.: ThS. Lưu Ngọc Sơn
Từ khóa tự do 2-3 tuổi
Từ khóa tự do Kỹ năng ăn uống
Từ khóa tự do Trẻ em
Địa chỉ Thư viện Trường Đại học Hùng Vương
00000000nam#a2200000ui#4500
00141802
0027
004F3CEC21C-6783-486D-81EA-173DCA74BB0C
005202405161616
008 0000
0091 0
039|y20240516161646|znhung
100 |aPhan Thị Thanh Chi
245 |aMột số biện pháp hình thành kỹ năng ăn uống tự lập cho trẻ 2 – 3 tuổi : |bKhoá luận tốt nghiệp Đại hoc ngành Giáo dục Mầm non / |cPhan Thị Thanh Chi; Ng hd.: ThS. Lưu Ngọc Sơn
653 |a2-3 tuổi
653 |aKỹ năng ăn uống
653 |aTrẻ em
852 |aThư viện Trường Đại học Hùng Vương
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào
Bình luận