• Khóa luận
  • Nhan đề: Tổ chức công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ Sông Lam :

Tác giả cá nhân Vũ Thị Ngọc Huyền
Nhan đề Tổ chức công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ Sông Lam : Khoá luận tốt nghiệp Đại học ngành Kế toán / Vũ Thị Ngọc Huyền; Ng hd,: Nguyễn Thu Hiền
Từ khóa tự do Kế toán
Từ khóa tự do Sông Lam
Địa chỉ Thư viện Trường Đại học Hùng Vương
00000000nam#a2200000ui#4500
00141799
0027
004F44D25DE-F0F3-44F3-B7EE-C4870BB4F5A2
005202405150853
008 0000
0091 0
039|a20240515085303|bnhung|y20240515085243|znhung
100 |aVũ Thị Ngọc Huyền
245 |aTổ chức công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ Sông Lam : |bKhoá luận tốt nghiệp Đại học ngành Kế toán / |cVũ Thị Ngọc Huyền; Ng hd,: Nguyễn Thu Hiền
653 |aKế toán
653 |aSông Lam
852 |aThư viện Trường Đại học Hùng Vương
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào
Bình luận