• Sách
  • Ký hiệu PL/XG: 657 FIN
    Nhan đề: Financial accounting :

DDC 657
Tác giả cá nhân Mai Ngoc Anh
Nhan đề Financial accounting : Theories and international practice / Mai Ngoc Anh, Nguyen Thi Hong Van
Thông tin xuất bản H. : Financial publisher, 2021
Mô tả vật lý 335 p. ; 24cm
Từ khóa tự do Kế toán tài chính
Địa chỉ 100Phòng Mượn Cơ sở 1(2): KTMV.012087-8
00000000nam#a2200000ui#4500
00141798
0021
0048C2A22E6-B64C-4788-99E6-7BDA5000F4F4
005202405140829
008 2021
0091 0
020 |a9786047926572|c84000đ
039|y20240514082908|znhung
041 |avie
082 |a657|bFIN
100 |aMai Ngoc Anh
245 |aFinancial accounting : |bTheories and international practice / |cMai Ngoc Anh, Nguyen Thi Hong Van
260 |aH. : |bFinancial publisher, |c2021
300 |a335 p. ; |c24cm
653 |aKế toán tài chính
852|a100|bPhòng Mượn Cơ sở 1|j(2): KTMV.012087-8
890|a2|b1|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 KTMV.012087 Phòng Mượn Cơ sở 1 657 FIN Sách 1
2 KTMV.012088 Phòng Mượn Cơ sở 1 657 FIN Sách 2 Hạn trả:01-02-2044
Bình luận