• Sách
  • Ký hiệu PL/XG: 495.180295922 GIA
    Nhan đề: Giáo trình Biên dịch tiếng Trung Quốc II /

DDC 495.180295922
Tác giả cá nhân Đỗ Tiến Quân
Nhan đề Giáo trình Biên dịch tiếng Trung Quốc II / Đỗ Tiến Quân (Chủ biên)
Thông tin xuất bản H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024
Mô tả vật lý 98tr. ; 24cm
Từ khóa tự do Biên dịch
Từ khóa tự do Tiếng Trung Quốc
Từ khóa tự do Giáo trình
Địa chỉ 100Phòng Mượn Cơ sở 1(15): TQMV.001070-84
00000000nam#a2200000ui#4500
00141795
0021
0041191E891-C5F2-4821-8E6E-4B3126B90D32
005202405081445
008 2024
0091 0
020 |a9786044309873|c98000đ
039|y20240508144502|znhung
041 |avie
082 |a495.180295922|bGIA
100 |aĐỗ Tiến Quân
245 |aGiáo trình Biên dịch tiếng Trung Quốc II / |cĐỗ Tiến Quân (Chủ biên)
260 |aH. : |bĐại học Quốc gia Hà Nội, |c2024
300 |a98tr. ; |c24cm
653 |aBiên dịch
653 |aTiếng Trung Quốc
653 |aGiáo trình
852|a100|bPhòng Mượn Cơ sở 1|j(15): TQMV.001070-84
890|a15|b0|c1|d2
Dòng Mã vạch Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 TQMV.001084 Phòng Mượn Cơ sở 1 495.180295922 GIA Sách 15
2 TQMV.001083 Phòng Mượn Cơ sở 1 495.180295922 GIA Sách 14
3 TQMV.001082 Phòng Mượn Cơ sở 1 495.180295922 GIA Sách 13
4 TQMV.001081 Phòng Mượn Cơ sở 1 495.180295922 GIA Sách 12
5 TQMV.001080 Phòng Mượn Cơ sở 1 495.180295922 GIA Sách 11
6 TQMV.001079 Phòng Mượn Cơ sở 1 495.180295922 GIA Sách 10
7 TQMV.001078 Phòng Mượn Cơ sở 1 495.180295922 GIA Sách 9
8 TQMV.001077 Phòng Mượn Cơ sở 1 495.180295922 GIA Sách 8
9 TQMV.001076 Phòng Mượn Cơ sở 1 495.180295922 GIA Sách 7
10 TQMV.001075 Phòng Mượn Cơ sở 1 495.180295922 GIA Sách 6
Bình luận