• Luận văn
  • Nhan đề: Quản lý nhà nước về phát triển du lịch trên địa bàn huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ :

Tác giả cá nhân Lê Thu Quỳnh
Nhan đề Quản lý nhà nước về phát triển du lịch trên địa bàn huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ : Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành: Quản lý kinh tế / Lê Thu Quỳnh; Người hd.; Nguyễn Đình Hương
Thông tin xuất bản 2023
Từ khóa tự do Quản lí nhà nước
Từ khóa tự do Phát triển du lịch
Từ khóa tự do Thanh thuỷ
Địa chỉ Thư viện Trường Đại học Hùng Vương
00000000nam#a2200000ui#4500
00141794
0026
0047079C447-1313-40D0-B4A8-A20910D15F71
005202405061047
008 2023
0091 0
039|y20240506104741|znhung
100 |aLê Thu Quỳnh
245 |aQuản lý nhà nước về phát triển du lịch trên địa bàn huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ : |bLuận văn Thạc sĩ chuyên ngành: Quản lý kinh tế / |cLê Thu Quỳnh; Người hd.; Nguyễn Đình Hương
260 |c2023
653 |aQuản lí nhà nước
653 |aPhát triển du lịch
653 |aThanh thuỷ
852 |aThư viện Trường Đại học Hùng Vương
890|a0|b0|c1|d2
Không tìm thấy biểu ghi nào
Bình luận