• Sách
  • Ký hiệu PL/XG: 370.952 KHU
    Nhan đề: Khuyến học :

DDC 370.952
Tác giả cá nhân Fukuzawa Yukichi
Nhan đề Khuyến học : Hay những bài học về tinh thần độc lập tự cường của người Nhật Bản / Fukuzawa Yukichi ; Phạm Hữu Lợi dịch
Thông tin xuất bản H. : Thế giới, 2018
Mô tả vật lý 244tr. ; 21cm
Từ khóa tự do Khuyến học
Từ khóa tự do Nhật Bản
Tác giả(bs) CN Phạm Hữu Lợi (dịch)
Địa chỉ 100Phòng Mượn Cơ sở 1(2): TLMV.001335-6
00000000nam#a2200000ui#4500
00141764
0021
0040F0C5C70-C9C8-4826-872F-14CC05E13571
005202404121041
008 2018
0091 0
020 |a9786047708345|c65000đ
039|y20240412104127|znhung
041 |avie
082 |a370.952|bKHU
100 |aFukuzawa Yukichi
245 |aKhuyến học : |bHay những bài học về tinh thần độc lập tự cường của người Nhật Bản / |cFukuzawa Yukichi ; Phạm Hữu Lợi dịch
260 |aH. : |bThế giới, |c2018
300 |a244tr. ; |c21cm
653 |aKhuyến học
653 |aNhật Bản
700 |aPhạm Hữu Lợi (dịch)
852|a100|bPhòng Mượn Cơ sở 1|j(2): TLMV.001335-6
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 TLMV.001336 Phòng Mượn Cơ sở 1 370.952 KHU Sách 2
2 TLMV.001335 Phòng Mượn Cơ sở 1 370.952 KHU Sách 1
Bình luận