• Sách
  • Ký hiệu PL/XG: 597.8 ĐAD
    Nhan đề: Đa dạng ếch nhái, bò sát ở vùng núi Yên Tử /

DDC 597.8
Tác giả cá nhân Trần Thanh Tùng
Nhan đề Đa dạng ếch nhái, bò sát ở vùng núi Yên Tử / Trần Thanh Tùng, Lê Nguyên Ngật
Thông tin xuất bản H. : Nông nghiệp, 2018
Mô tả vật lý 199tr. ; 21cm
Tóm tắt Đặc điểm hình thái, đời sống ếch, nhái bò sát ở vùng núi Yên Tử
Từ khóa tự do Bò sát
Từ khóa tự do Ếch
Từ khóa tự do Nhái
Từ khóa tự do Bò sát
Từ khóa tự do Yên Tử
Địa chỉ 100Phòng Mượn Cơ sở 1(4): SNMV.010861-4
00000000nam#a2200000ui#4500
00141763
0021
00431C253B2-4D4F-49AD-B690-0F4EB26CCEFC
005202404110955
008 2018
0091 0
020 |a9786046027713|c90000đ
039|y20240411095554|znhung
041 |avie
082 |a597.8|bĐAD
100 |aTrần Thanh Tùng
245 |aĐa dạng ếch nhái, bò sát ở vùng núi Yên Tử / |cTrần Thanh Tùng, Lê Nguyên Ngật
260 |aH. : |bNông nghiệp, |c2018
300 |a199tr. ; |c21cm
520 |aĐặc điểm hình thái, đời sống ếch, nhái bò sát ở vùng núi Yên Tử
653 |aBò sát
653 |aẾch
653 |aNhái
653|aBò sát
653|aYên Tử
852|a100|bPhòng Mượn Cơ sở 1|j(4): SNMV.010861-4
890|a4|b2|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 SNMV.010864 Phòng Mượn Cơ sở 1 597.8 ĐAD Sách 4
2 SNMV.010863 Phòng Mượn Cơ sở 1 597.8 ĐAD Sách 3
3 SNMV.010862 Phòng Mượn Cơ sở 1 597.8 ĐAD Sách 2
4 SNMV.010861 Phòng Mượn Cơ sở 1 597.8 ĐAD Sách 1
Bình luận