• Luận văn
  • Nhan đề: Kế toán vốn bằng tiền tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn ĐTXD Sông Hồng

Tác giả cá nhân Nguyễn Diệu Linh
Nhan đề Kế toán vốn bằng tiền tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn ĐTXD Sông Hồng
Thông tin xuất bản 2023
Từ khóa tự do Kế toán
Từ khóa tự do Tiền tệ
Địa chỉ Thư viện Trường Đại học Hùng Vương
00000000nam#a2200000ui#4500
00140754
0026
0044023723C-0488-43E2-8605-7C093EE31B64
005202403291349
008 2023
0091 0
039|y20240329134938|zhvu
100 |aNguyễn Diệu Linh
245 |aKế toán vốn bằng tiền tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn ĐTXD Sông Hồng
260 |c2023
653 |aKế toán
653 |aTiền tệ
852 |aThư viện Trường Đại học Hùng Vương
890|a0|b0|c1|d2
Không tìm thấy biểu ghi nào
Bình luận