• Luận văn
  • Nhan đề: Kế toán thanh toán tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Bích Thủy

Tác giả cá nhân Nguyễn Thị Kim Hậu
Nhan đề Kế toán thanh toán tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Bích Thủy
Thông tin xuất bản 2023
Từ khóa tự do Kế toán
Từ khóa tự do Thanh toán
Từ khóa tự do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Bích Thủy
Địa chỉ Thư viện Trường Đại học Hùng Vương
00000000nam#a2200000ui#4500
00139754
0026
0040E80426E-F76B-4B49-8439-05AD8827025A
005202403290956
008 2023
0091 0
039|y20240329095647|zhvu
100 |aNguyễn Thị Kim Hậu
245 |aKế toán thanh toán tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Bích Thủy
260 |c2023
653 |aKế toán
653 |aThanh toán
653 |aCông ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Bích Thủy
852 |aThư viện Trường Đại học Hùng Vương
890|a0|b0|c2|d3
Không tìm thấy biểu ghi nào
Bình luận