• Luận văn
  • Nhan đề: Phát triển hoạt động tổ chức sự kiện gắn với xúc tiến du lịch ở tỉnh Phú Thọ

Tác giả cá nhân Nguyễn Thị Thanh Huyền
Nhan đề Phát triển hoạt động tổ chức sự kiện gắn với xúc tiến du lịch ở tỉnh Phú Thọ
Thông tin xuất bản 2023
Từ khóa tự do Du lịch
Từ khóa tự do Phú Thọ
Từ khóa tự do Tổ chức sự kiện
Địa chỉ Thư viện Trường Đại học Hùng Vương
00000000nam#a2200000ui#4500
00139752
0026
004D9E3815D-7BB7-46F8-9C71-74E5EBD8F4E7
005202403290825
008 2023
0091 0
039|y20240329082607|zhvu
100 |aNguyễn Thị Thanh Huyền
245 |aPhát triển hoạt động tổ chức sự kiện gắn với xúc tiến du lịch ở tỉnh Phú Thọ
260 |c2023
653 |aDu lịch
653 |aPhú Thọ
653 |aTổ chức sự kiện
852 |aThư viện Trường Đại học Hùng Vương
890|a0|b0|c1|d1
Không tìm thấy biểu ghi nào
Bình luận