• Luận văn
  • Nhan đề: Giải pháp phát triển sản phẩm du lịch đặc thù tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Tác giả cá nhân Phùng Phương Thu
Nhan đề Giải pháp phát triển sản phẩm du lịch đặc thù tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Thông tin xuất bản 2023
Từ khóa tự do Du lịch
Từ khóa tự do Phát triển
Từ khóa tự do Sản phẩm
Địa chỉ Thư viện Trường Đại học Hùng Vương
00000000nam#a2200000ui#4500
00139751
0026
004F66B98CA-C866-4468-A44A-6AEBB54E55F7
005202403290819
008 2023
0091 0
039|y20240329082013|zhvu
100 |aPhùng Phương Thu
245 |aGiải pháp phát triển sản phẩm du lịch đặc thù tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
260 |c2023
653 |aDu lịch
653 |aPhát triển
653 |aSản phẩm
852 |aThư viện Trường Đại học Hùng Vương
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào
Bình luận