• Sách
  • Ký hiệu PL/XG: 155.5124 GIA
    Nhan đề: Giải mã tâm lý :

DDC 155.5124
Tác giả cá nhân Nguyễn Công Khanh (ch.b)
Nhan đề Giải mã tâm lý : Khám phá những bí ẩn trong hành vi và cảm xúc / Nguyễn Công Khanh (ch.b.), Nguyễn Thị Mỹ Linh
Thông tin xuất bản H. : Đại học Sư phạm, 2023
Mô tả vật lý 323tr.21cm ; 21cm
Tóm tắt Giới thiệu thế giới tâm lý kì diệu của tuổi vị thành niên; những đặc trưng tâm lí của lứa tuổi; giao tiếp ứng xử với cha mẹ; giao tiếp ứng xử với bạn bè; học cách phòng tránh những hiểm hoạ từ xa; nghệ thuật giao tiếp ứng xử tích cực với bản thân; phát triển năng lực quản trị bản thân để thành công học đường; cung cấp các trắc nghiệm tâm lí để các bạn tự đánh giá, phát hiện điểm mạnh/điểm yếu, những biểu hiện rối nhiễu tâm lí để tìm cách khắc phục
Từ khóa tự do Tuổi vị thành niên
Từ khóa tự do Cảm xúc
Từ khóa tự do Hành vi
Từ khóa tự do Tâm lí học
Địa chỉ 100Phòng Mượn Cơ sở 1(5): TLMV.001294-8
00000000nam#a2200000ui#4500
00139728
0021
004A68626CA-4D07-4AC5-8FA0-1AB39A393839
005202403271515
008 2023
0091 0
020 |a9786045468746|c85000đ
039|y20240327151545|znhung
041 |avie
082 |a155.5124|bGIA
100 |aNguyễn Công Khanh (ch.b)
245 |aGiải mã tâm lý : |bKhám phá những bí ẩn trong hành vi và cảm xúc / |cNguyễn Công Khanh (ch.b.), Nguyễn Thị Mỹ Linh
260 |aH. : |bĐại học Sư phạm, |c2023
300 |a323tr.21cm ; |c21cm
520 |aGiới thiệu thế giới tâm lý kì diệu của tuổi vị thành niên; những đặc trưng tâm lí của lứa tuổi; giao tiếp ứng xử với cha mẹ; giao tiếp ứng xử với bạn bè; học cách phòng tránh những hiểm hoạ từ xa; nghệ thuật giao tiếp ứng xử tích cực với bản thân; phát triển năng lực quản trị bản thân để thành công học đường; cung cấp các trắc nghiệm tâm lí để các bạn tự đánh giá, phát hiện điểm mạnh/điểm yếu, những biểu hiện rối nhiễu tâm lí để tìm cách khắc phục
653 |aTuổi vị thành niên
653 |aCảm xúc
653 |aHành vi
653 |aTâm lí học
852|a100|bPhòng Mượn Cơ sở 1|j(5): TLMV.001294-8
890|a5|b1|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 TLMV.001298 Phòng Mượn Cơ sở 1 155.5124 GIA Sách 5
2 TLMV.001297 Phòng Mượn Cơ sở 1 155.5124 GIA Sách 4
3 TLMV.001296 Phòng Mượn Cơ sở 1 155.5124 GIA Sách 3
4 TLMV.001295 Phòng Mượn Cơ sở 1 155.5124 GIA Sách 2
5 TLMV.001294 Phòng Mượn Cơ sở 1 155.5124 GIA Sách 1
Bình luận