• Sách
  • Ký hiệu PL/XG: 613.21(075.3)
    Nhan đề: Dinh dưỡng và an toàn thực phẩm /

UDC 613.21(075.3)
BBK N123.0z73
Tác giả cá nhân Phạm Duy Tường
Nhan đề Dinh dưỡng và an toàn thực phẩm / Phạm Duy Tường (ch.b)
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục Việt Nam, 2018
Mô tả vật lý 203tr ; 27cm
Tóm tắt Vai trò của dinh dưỡng đối với sức khoẻ. Tổ chức ăn uống hợp lý, phòng chống dinh dưỡng thường gặp ở cộng đồng bảo đảm vệ sinh thực phẩm đề phòng ngộ độc thức ăn. Vấn đề chăm sóc sức khoẻ ban đầu, trong đièu trị bệnh..
Từ khóa tự do vệ sinh
Từ khóa tự do thực phẩm
Từ khóa tự do y học
Từ khóa tự do giáo trình
Từ khóa tự do dinh dưỡng
Địa chỉ 100Phòng Mượn Cơ sở 1(10): YMV.000055-64
00001445nam a22003858a 4500
00139673
0021
00472334863-A0C1-4CFA-B5B0-BD6289996943
005202403251458
008040524s2018 b 000 0 od
0091 0
020 |c68000đ|d700b
020|a9786040147974
039|y20240325145810|znhung
0410 |a9609
0410 |avie
080 |a613.21(075.3)
084 |aN123.0z73|bD312D
1001 |aPhạm Duy Tường
24510|aDinh dưỡng và an toàn thực phẩm / |cPhạm Duy Tường (ch.b)
260 |aH. : |bGiáo dục Việt Nam, |c2018
300 |a203tr ; |c27cm
520 |aVai trò của dinh dưỡng đối với sức khoẻ. Tổ chức ăn uống hợp lý, phòng chống dinh dưỡng thường gặp ở cộng đồng bảo đảm vệ sinh thực phẩm đề phòng ngộ độc thức ăn. Vấn đề chăm sóc sức khoẻ ban đầu, trong đièu trị bệnh..
653 |avệ sinh
653 |athực phẩm
653 |ay học
653 |agiáo trình
653 |adinh dưỡng
852|a100|bPhòng Mượn Cơ sở 1|j(10): YMV.000055-64
890|a10|b1|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 YMV.000063 Phòng Mượn Cơ sở 1 613.21(075.3) Sách 9
2 YMV.000062 Phòng Mượn Cơ sở 1 613.21(075.3) Sách 8
3 YMV.000061 Phòng Mượn Cơ sở 1 613.21(075.3) Sách 7
4 YMV.000060 Phòng Mượn Cơ sở 1 613.21(075.3) Sách 6
5 YMV.000059 Phòng Mượn Cơ sở 1 613.21(075.3) Sách 5
6 YMV.000058 Phòng Mượn Cơ sở 1 613.21(075.3) Sách 4
7 YMV.000057 Phòng Mượn Cơ sở 1 613.21(075.3) Sách 3
8 YMV.000056 Phòng Mượn Cơ sở 1 613.21(075.3) Sách 2
9 YMV.000055 Phòng Mượn Cơ sở 1 613.21(075.3) Sách 1
10 YMV.000064 Phòng Mượn Cơ sở 1 613.21(075.3) Sách 10 Hạn trả:24-04-2030
Bình luận