• Sách
  • Ký hiệu PL/XG: 372.9597 MÔH
    Nhan đề: Mô hình giáo dục tiểu học Nhật Bản và đề xuất vận dụng ở Việt Nam :

DDC 372.9597
Tác giả cá nhân Nguyễn Vinh Hiển (ch.b)
Nhan đề Mô hình giáo dục tiểu học Nhật Bản và đề xuất vận dụng ở Việt Nam : Đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục / Nguyễn Vinh Hiển (ch.b), Đào Thái Lai, Nguyễn Thị Cẩm Hường,...
Thông tin xuất bản H. : Đại học Sư phạm, 2022
Mô tả vật lý 280tr. ; 24cm
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Nhật Bản
Từ khóa tự do Giáo dục tiểu học
Địa chỉ 100Phòng Mượn Cơ sở 1(5): PMTI.004306-10
00000000nam#a2200000ui#4500
00139616
0021
00408DA10C6-65CD-4D26-813F-9653EB068F64
005202403151017
008 2022
0091 0
020 |a9786045499658|c95000đ
039|y20240315101719|znhung
041 |avie
082 |a372.9597|bMÔH
100 |aNguyễn Vinh Hiển (ch.b)
245 |aMô hình giáo dục tiểu học Nhật Bản và đề xuất vận dụng ở Việt Nam : |bĐáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục / |cNguyễn Vinh Hiển (ch.b), Đào Thái Lai, Nguyễn Thị Cẩm Hường,...
260 |aH. : |bĐại học Sư phạm, |c2022
300 |a280tr. ; |c24cm
653 |aViệt Nam
653 |aNhật Bản
653 |aGiáo dục tiểu học
852|a100|bPhòng Mượn Cơ sở 1|j(5): PMTI.004306-10
890|a5|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 PMTI.004310 Phòng Mượn Cơ sở 1 372.9597 MÔH Sách 5
2 PMTI.004309 Phòng Mượn Cơ sở 1 372.9597 MÔH Sách 4
3 PMTI.004308 Phòng Mượn Cơ sở 1 372.9597 MÔH Sách 3
4 PMTI.004307 Phòng Mượn Cơ sở 1 372.9597 MÔH Sách 2
5 PMTI.004306 Phòng Mượn Cơ sở 1 372.9597 MÔH Sách 1
Bình luận