• Sách
  • Ký hiệu PL/XG: 370 DAY
    Nhan đề: Dạy học tích hợp Hoá học - Vật lí - Sinh học

DDC 370
Tác giả cá nhân Trần Trung Ninh (ch.b)
Nhan đề Dạy học tích hợp Hoá học - Vật lí - Sinh học
Lần xuất bản In lần thứ 2
Thông tin xuất bản H. : Đại học Sư phạm, 2018
Mô tả vật lý 244tr ; 24cm
Từ khóa tự do Sinh học
Từ khóa tự do Vật lí
Từ khóa tự do Dạy học tích hợp
Từ khóa tự do Hoá học
Địa chỉ 100Phòng Mượn Cơ sở 1(10): PMSH.001715-24
00000000nam#a2200000ui#4500
00139612
0021
00466A041C0-B621-44F7-8E12-6F66A89F2587
005202403150836
008 2018
0091 0
020 |a9786045433943|c65000đ
039|y20240315083643|znhung
041 |avie
082 |a370|bDAY
100 |aTrần Trung Ninh (ch.b)
245 |aDạy học tích hợp Hoá học - Vật lí - Sinh học
250 |aIn lần thứ 2
260 |aH. : |bĐại học Sư phạm, |c2018
300 |a244tr ; |c24cm
653 |aSinh học
653 |aVật lí
653 |aDạy học tích hợp
653 |aHoá học
852|a100|bPhòng Mượn Cơ sở 1|j(10): PMSH.001715-24
890|a10|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 PMSH.001724 Phòng Mượn Cơ sở 1 370 DAY Sách 10
2 PMSH.001723 Phòng Mượn Cơ sở 1 370 DAY Sách 9
3 PMSH.001722 Phòng Mượn Cơ sở 1 370 DAY Sách 8
4 PMSH.001721 Phòng Mượn Cơ sở 1 370 DAY Sách 7
5 PMSH.001720 Phòng Mượn Cơ sở 1 370 DAY Sách 6
6 PMSH.001719 Phòng Mượn Cơ sở 1 370 DAY Sách 5
7 PMSH.001718 Phòng Mượn Cơ sở 1 370 DAY Sách 4
8 PMSH.001717 Phòng Mượn Cơ sở 1 370 DAY Sách 3
9 PMSH.001716 Phòng Mượn Cơ sở 1 370 DAY Sách 2
10 PMSH.001715 Phòng Mượn Cơ sở 1 370 DAY Sách 1
Bình luận