• Sách
  • Ký hiệu PL/XG: 607.1 HƯƠ
    Nhan đề: Hướng dẫn dạy học môn Công nghệ Trung học Phổ thông theo Chương trình giáo dục phổ thông mới /

DDC 607.1
Tác giả cá nhân Lê Huy Hoàng (ch.b)
Nhan đề Hướng dẫn dạy học môn Công nghệ Trung học Phổ thông theo Chương trình giáo dục phổ thông mới / Lê Huy Hoàng (ch.b), Đồng Huy Giới, Nguyễn Trọng Khanh,...
Thông tin xuất bản H. : Đại học Sư phạm, 2019
Mô tả vật lý 132tr. ; 24cm
Từ khóa tự do Công nghệ
Từ khóa tự do Dạy học
Từ khóa tự do Trung học phổ thông
Địa chỉ 100Phòng Mượn Cơ sở 1(10): TIMV.003527-36
00000000nam#a2200000ui#4500
00139609
0021
00459B038F2-EFF4-4654-A3EB-B466F0788BCC
005202403141418
008 2019
0091 0
020 |a9786045454596|c60000đ
039|y20240314141821|znhung
041 |avie
082 |a607.1|bHƯƠ
100 |aLê Huy Hoàng (ch.b)
245 |aHướng dẫn dạy học môn Công nghệ Trung học Phổ thông theo Chương trình giáo dục phổ thông mới / |cLê Huy Hoàng (ch.b), Đồng Huy Giới, Nguyễn Trọng Khanh,...
260 |aH. : |bĐại học Sư phạm, |c2019
300 |a132tr. ; |c24cm
653 |aCông nghệ
653 |aDạy học
653 |aTrung học phổ thông
852|a100|bPhòng Mượn Cơ sở 1|j(10): TIMV.003527-36
890|a10|b2|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 TIMV.003536 Phòng Mượn Cơ sở 1 607.1 HƯƠ Sách 10
2 TIMV.003535 Phòng Mượn Cơ sở 1 607.1 HƯƠ Sách 9
3 TIMV.003534 Phòng Mượn Cơ sở 1 607.1 HƯƠ Sách 8
4 TIMV.003533 Phòng Mượn Cơ sở 1 607.1 HƯƠ Sách 7
5 TIMV.003532 Phòng Mượn Cơ sở 1 607.1 HƯƠ Sách 6
6 TIMV.003531 Phòng Mượn Cơ sở 1 607.1 HƯƠ Sách 5
7 TIMV.003530 Phòng Mượn Cơ sở 1 607.1 HƯƠ Sách 4
8 TIMV.003529 Phòng Mượn Cơ sở 1 607.1 HƯƠ Sách 3
9 TIMV.003528 Phòng Mượn Cơ sở 1 607.1 HƯƠ Sách 2
10 TIMV.003527 Phòng Mượn Cơ sở 1 607.1 HƯƠ Sách 1
Bình luận