• Sách
  • Ký hiệu PL/XG: 370.91 LIC
    Nhan đề: Lịch sử giáo dục thế giới /

DDC 370.91
Tác giả cá nhân Bùi Minh Hiền
Nhan đề Lịch sử giáo dục thế giới / Bùi Minh Hiền (ch.b.), Nguyễn Quốc Trị
Thông tin xuất bản H. : Đại học Sư phạm, 2023
Mô tả vật lý 267 tr. ; 24cm
Tóm tắt Trình bày một cách hệ thống từ những vấn đề chung về lịch sử giáo dục thế giới đến đặc điểm phát triển thực tiễn và lí luận giáo dục qua các thời kì phát triển lịch sử nhân loại. Giới thiệu những tư tưởng giáo dục vĩ đại của nhân loại qua các thời kì lịch sử như: Khổng Tử, J. Locke, J. A. Comenxki, Petxtalogi, Mác - Ănggen, Lênin, Dewey...
Từ khóa tự do Giáo dục
Từ khóa tự do Lịch sử
Từ khóa tự do Thế giới
Tác giả(bs) CN Nguyễn Quốc Trị
Địa chỉ 100Phòng Mượn Cơ sở 1(5): GDMV.006248-52
00000000nam#a2200000ui#4500
00139598
0021
0043C73209F-4D7D-4C26-A5C4-132F5C18E779
005202403131507
008 2023
0091 0
020 |a978-604-544-974-5|c80000đ
039|y20240313150703|znhung
041 |avie
082 |a370.91|bLIC
100 |aBùi Minh Hiền
245 |aLịch sử giáo dục thế giới / |cBùi Minh Hiền (ch.b.), Nguyễn Quốc Trị
260 |aH. : |bĐại học Sư phạm, |c2023
300 |a267 tr. ; |c24cm
520 |aTrình bày một cách hệ thống từ những vấn đề chung về lịch sử giáo dục thế giới đến đặc điểm phát triển thực tiễn và lí luận giáo dục qua các thời kì phát triển lịch sử nhân loại. Giới thiệu những tư tưởng giáo dục vĩ đại của nhân loại qua các thời kì lịch sử như: Khổng Tử, J. Locke, J. A. Comenxki, Petxtalogi, Mác - Ănggen, Lênin, Dewey...
653 |aGiáo dục
653 |aLịch sử
653 |aThế giới
700 |aNguyễn Quốc Trị
852|a100|bPhòng Mượn Cơ sở 1|j(5): GDMV.006248-52
890|a5|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 GDMV.006252 Phòng Mượn Cơ sở 1 370.91 LIC Sách 5
2 GDMV.006251 Phòng Mượn Cơ sở 1 370.91 LIC Sách 4
3 GDMV.006250 Phòng Mượn Cơ sở 1 370.91 LIC Sách 3
4 GDMV.006249 Phòng Mượn Cơ sở 1 370.91 LIC Sách 2
5 GDMV.006248 Phòng Mượn Cơ sở 1 370.91 LIC Sách 1
Bình luận