• Luận văn
  • Nhan đề: Phát triển năng lực mô hình hoá toán học cho học sinh lớp 3 thông qua dạy học mạch "Số và phép tính"

Tác giả cá nhân Phạm Thị Đào
Nhan đề Phát triển năng lực mô hình hoá toán học cho học sinh lớp 3 thông qua dạy học mạch "Số và phép tính"
Thông tin xuất bản 2023
Từ khóa tự do Mô hình hoá
Từ khóa tự do Toán Lớp 3
Từ khóa tự do Tiểu học
Địa chỉ Thư viện Trường Đại học Hùng Vương
00000000nam#a2200000ui#4500
00139565
0026
0042D5E292F-BE92-4194-B816-487508D07665
005202403120929
008 2023
0091 0
039|y20240312092907|zhvu
100 |aPhạm Thị Đào
245 |aPhát triển năng lực mô hình hoá toán học cho học sinh lớp 3 thông qua dạy học mạch "Số và phép tính"
260 |c2023
653 |aMô hình hoá
653 |aToán Lớp 3
653 |aTiểu học
852 |aThư viện Trường Đại học Hùng Vương
890|a0|b0|c1|d4
Không tìm thấy biểu ghi nào
Bình luận