• Luận văn
  • Nhan đề: Biện pháp dạy học đọc hiểu văn bản văn học cho học sinh lớp 3 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Tác giả cá nhân Đinh Thị Huế
Nhan đề Biện pháp dạy học đọc hiểu văn bản văn học cho học sinh lớp 3 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống
Thông tin xuất bản 2023
Từ khóa tự do Đọc hiểu
Từ khóa tự do Lớp 3
Từ khóa tự do Dạy học
Địa chỉ Thư viện Trường Đại học Hùng Vương
00000000nam#a2200000ui#4500
00139546
0026
00404915BC4-EAB7-4817-95E0-077954FA4382
005202403111445
008 2023
0091 0
039|y20240311144510|zhvu
100 |aĐinh Thị Huế
245 |aBiện pháp dạy học đọc hiểu văn bản văn học cho học sinh lớp 3 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống
260 |c2023
653 |aĐọc hiểu
653 |aLớp 3
653 |aDạy học
852 |aThư viện Trường Đại học Hùng Vương
890|a0|b0|c1|d13
Không tìm thấy biểu ghi nào
Bình luận