• Giáo trình
  • Nhan đề: Tổ chức và điều hành dự án

Tác giả cá nhân Liên Hương;Lệ Huyền;Thanh Thùy
Nhan đề Tổ chức và điều hành dự án
Thông tin xuất bản Tài chính
Thông tin xuất bản 2006
Mô tả vật lý S?c phong tr.
00000000nam#s2200000ua#4500
00139481
00221
004DLC-HVU-5674
008180121s2006 vm| vie
0091 0
039|a20240131155306|badmin|c20180121223127|y20180121223127
100|aLiên Hương;Lệ Huyền;Thanh Thùy
245|aTổ chức và điều hành dự án
260|bTài chính
260|c2006
300|aS?c phong tr.
890|a0|b0|c1|d1
Không tìm thấy biểu ghi nào
Bình luận