Tác giả cá nhân Trịnh Xuân Dũng
Nhan đề Tổ chức kinh doanh nhà hàng
Thông tin xuất bản Lao động Xã hội
Thông tin xuất bản 2003
Mô tả vật lý S?c phong tr.
00000000nam#s2200000ua#4500
00139480
00221
004DLC-HVU-5630
008180121s2003 vm| vie
0091 0
039|a20240131155306|badmin|c20180121223127|y20180121223127
100|aTrịnh Xuân Dũng
245|aTổ chức kinh doanh nhà hàng
260|bLao động Xã hội
260|c2003
300|aS?c phong tr.
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào
Bình luận