• Giáo trình
  • Nhan đề: Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty trách nhiệm hứu hạn thương mại và dịch vụ Sông Lam

Tác giả cá nhân Hà Ngọc Ánh
Nhan đề Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty trách nhiệm hứu hạn thương mại và dịch vụ Sông Lam
Thông tin xuất bản 2022
Tệp tin điện tử https://thuvien.hvu.edu.vn/KIPOSDATA1/TomTat/KinhTe_QuanTriKinhDoanh/7936_2510202210542KLTN_Ke_Toan_185D100005_Ha_Ngoc_Anh.pdf
00000000nam#s2200000ua#4500
00135641
00221
004DLC-HVU-7936
008221025s2022 vm| vie
0091 0
039|a20240131145113|badmin|c20221025100455|y20221025100426
100|aHà Ngọc Ánh
245|aKế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty trách nhiệm hứu hạn thương mại và dịch vụ Sông Lam
260|c2022
856|uhttps://thuvien.hvu.edu.vn/KIPOSDATA1/TomTat/KinhTe_QuanTriKinhDoanh/7936_2510202210542KLTN_Ke_Toan_185D100005_Ha_Ngoc_Anh.pdf|f7936_2510202210542KLTN_Ke_Toan_185D100005_Ha_Ngoc_Anh.pdf|3Tóm tắt
890|a0|b0|c1|d6
Không tìm thấy biểu ghi nào
Bình luận