• Luận văn
  • Nhan đề: Biện pháp dạy học tập viết cho học sinh lớp 2 thông qua bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống

Tác giả cá nhân Lê Thị Trà Giang
Nhan đề Biện pháp dạy học tập viết cho học sinh lớp 2 thông qua bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống
Thông tin xuất bản 2022
Mô tả vật lý 113tr.
Tệp tin điện tử https://thuvien.hvu.edu.vn/KIPOSDATA1/TomTat/GiaoDucMamNon_TieuHoc/7978_862023951Le_Thi_Tra_Giang.pdf
00000000nam#s2200000ua#4500
00134116
0026
004DLC-HVU-7978
008230608s2022 vm| vie
0091 0
039|a20240130094722|badmin|c20230608090443|y20230608090427
100|aLê Thị Trà Giang
245|aBiện pháp dạy học tập viết cho học sinh lớp 2 thông qua bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống
260|c2022
300|a113tr.
856|uhttps://thuvien.hvu.edu.vn/KIPOSDATA1/TomTat/GiaoDucMamNon_TieuHoc/7978_862023951Le_Thi_Tra_Giang.pdf|f7978_862023951Le_Thi_Tra_Giang.pdf|3Tóm tắt
890|a0|b0|c1|d12
Không tìm thấy biểu ghi nào
Bình luận