• Sách
  • Ký hiệu PL/XG: 495.1
    Nhan đề:

DDC 495.1
Địa chỉ 100Phòng Mượn Cơ sở 1(1): TQMV.000853
00000000aam#s2200000ua#4500
00131630
0021
00428411
008180124s ||||||chisd
0090 0
039|a20231221164936|badmin|c201911061314|dNHUNG|y201801241228|zILIB
041#|achi
082##|a495.1
852|a100|bPhòng Mượn Cơ sở 1|j(1): TQMV.000853
890|a1|b4|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 TQMV.000853 Phòng Mượn Cơ sở 1 Sách 1 On Processing
Bình luận