Địa chỉ 100Thư viện Trường ĐH Hùng Vương(1): KKSNL.003027
00000000aam#s2200000ua#4500
00131628
0025
0046908
008
0090 0
039|a20231221164936|badmin|c201110162212|dILIB|y201003160929|zNHUNG
852|a100|bThư viện Trường ĐH Hùng Vương|j(1): KKSNL.003027
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 KKSNL.003027 Thư viện Trường ĐH Hùng Vương Sách huyện 1 On Processing
Bình luận