• Sách
  • Ký hiệu PL/XG: 153.6 ĐOC
    Nhan đề: Đọc vị bất kỳ người khác trong 3 phút /

DDC 153.6
Tác giả cá nhân Nguyễn Thị Diễm Hương
Nhan đề Đọc vị bất kỳ người khác trong 3 phút / Nguyễn Thị Diễm Hương
Thông tin xuất bản H. : Thanh niên, 2018
Mô tả vật lý 331tr. ; 21cm
Địa chỉ 100Phòng Mượn Cơ sở 1(20): TLMV.001085-104
00000000aam#s2200000ua#4500
00131626
0021
00433252
008231026s2018 ||||||viesd
0090 0
020|c85000đ
039|a202310260922|bNGAN|y202310260922|zNGAN
041#|avie
082##|a153.6|bĐOC
100#|aNguyễn Thị Diễm Hương
245|aĐọc vị bất kỳ người khác trong 3 phút / |cNguyễn Thị Diễm Hương
260##|aH. : |bThanh niên, |c2018
300##|a331tr. ; |c21cm
852|a100|bPhòng Mượn Cơ sở 1|j(20): TLMV.001085-104
890|a20|b1|c0|d0
910|dTTBGNG & CBQLGD nhập
Dòng Mã vạch Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 TLMV.001104 Phòng Mượn Cơ sở 1 Sách 20
2 TLMV.001102 Phòng Mượn Cơ sở 1 Sách 18
3 TLMV.001101 Phòng Mượn Cơ sở 1 Sách 17
4 TLMV.001100 Phòng Mượn Cơ sở 1 Sách 16
5 TLMV.001099 Phòng Mượn Cơ sở 1 Sách 15
6 TLMV.001098 Phòng Mượn Cơ sở 1 Sách 14
7 TLMV.001097 Phòng Mượn Cơ sở 1 Sách 13
8 TLMV.001096 Phòng Mượn Cơ sở 1 Sách 12
9 TLMV.001095 Phòng Mượn Cơ sở 1 Sách 11
10 TLMV.001094 Phòng Mượn Cơ sở 1 Sách 10
Bình luận