• Sách
  • Ký hiệu PL/XG: GIA
    Nhan đề: Giáo trình đại cương về nhà nước và pháp luật /

DDC GIA
Tác giả cá nhân Nguyễn Thị Huế
Nhan đề Giáo trình đại cương về nhà nước và pháp luật / Nguyễn Thị Huế (ch.b)
Địa chỉ 100Phòng Mượn Cơ sở 1(1): KTMV.012177
00000000aam#s2200000ua#4500
00131624
0021
00433250
008231002s ||||||viesd
0090 0
020|c141000đ
039|a202310021525|bNHUNG|y202310021525|zNHUNG
041#|avie
082##|aGIA
100#|aNguyễn Thị Huế|eChủ biên
245|aGiáo trình đại cương về nhà nước và pháp luật / |cNguyễn Thị Huế (ch.b)
852|a100|bPhòng Mượn Cơ sở 1|j(1): KTMV.012177
890|a1|b2|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 KTMV.012177 Phòng Mượn Cơ sở 1 Sách 1 Hạn trả:01-12-2023
Bình luận