• Sách
  • Ký hiệu PL/XG: 428.2 ENG
    Nhan đề: English for international tourism :

DDC 428.2
Nhan đề English for international tourism : Upper intermediate Coursebook
Thông tin xuất bản 2013
Mô tả vật lý 128p : minh họa ; 27cm
Từ khóa tự do Tiếng Anh du lịch
Địa chỉ 100Phòng Mượn Cơ sở 1(3): DMV.002851-3
00000000aam#s2200000ua#4500
00131623
0021
00433249
008230921s2013 ||||||viesd
0090 0
039|a202309211442|bNHUNG|y202309211441|zNHUNG
041#|avie
082##|a428.2|bENG
245|aEnglish for international tourism : |bUpper intermediate Coursebook
260|c2013
300##|a128p : |bminh họa ; |c27cm|e1CD
653|aTiếng Anh du lịch
852|a100|bPhòng Mượn Cơ sở 1|j(3): DMV.002851-3
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 DMV.002853 Phòng Mượn Cơ sở 1 Sách 3
2 DMV.002852 Phòng Mượn Cơ sở 1 Sách 2
3 DMV.002851 Phòng Mượn Cơ sở 1 Sách 1
Bình luận