• Sách
  • Ký hiệu PL/XG: 372.6 PHA
    Nhan đề: Phát triển năng lực giao tiếp cho học sinh tiểu học dân tộc thiểu số vùng Đông Bắc /

DDC 372.6
Tác giả cá nhân Đặng Thị Lệ Tâm
Nhan đề Phát triển năng lực giao tiếp cho học sinh tiểu học dân tộc thiểu số vùng Đông Bắc / Đặng Thị Lệ Tâm (ch.b.), Nguyễn Thị Thu Hà, Trần Thị Kim Hoa
Thông tin xuất bản Thái Nguyên : Nxb Thái Nguyên, 2020
Mô tả vật lý 399tr. : minh họa ; 21cm
Tóm tắt Trình bày cơ sở lí thuyết và thực tiễn về nghiên cứu phát triển năng lực giao tiếp cho học sinh dân tộc. Đề xuất hệ thống bài tập phát triển năng lực giao tiếp cho học sinh tiểu học dân tộc thiểu số vùng Đông Bắc từ lớp 1 đến lớp 5 với 4 kĩ năng đọc, viết, nói và nghe để giúp học sinh đạt được chuẩn kiến thức kỹ năng môn Tiếng Việt một cách vững chắc
Từ khóa tự do Dân tộc thiểu số
Từ khóa tự do Đông Bắc
Từ khóa tự do Giao tiếp
Từ khóa tự do Học sinh tiểu học
Từ khóa tự do Việt Nam
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Thu Hà
Địa chỉ 100Phòng Mượn Cơ sở 1(2): PMTI.004259-60
00000000aam#s2200000ua#4500
00131622
0021
00433248
008230919s2020 ||||||viesd
0090 0
020|a9786049984624
039|a202309191343|bNHUNG|y202309191341|zNHUNG
041#|avie
082##|a372.6|bPHA
100#|aĐặng Thị Lệ Tâm|eChủ biên
245|aPhát triển năng lực giao tiếp cho học sinh tiểu học dân tộc thiểu số vùng Đông Bắc / |cĐặng Thị Lệ Tâm (ch.b.), Nguyễn Thị Thu Hà, Trần Thị Kim Hoa
260##|aThái Nguyên : |bNxb Thái Nguyên, |c2020
300##|a399tr. : |bminh họa ; |c21cm
520##|aTrình bày cơ sở lí thuyết và thực tiễn về nghiên cứu phát triển năng lực giao tiếp cho học sinh dân tộc. Đề xuất hệ thống bài tập phát triển năng lực giao tiếp cho học sinh tiểu học dân tộc thiểu số vùng Đông Bắc từ lớp 1 đến lớp 5 với 4 kĩ năng đọc, viết, nói và nghe để giúp học sinh đạt được chuẩn kiến thức kỹ năng môn Tiếng Việt một cách vững chắc
653|aDân tộc thiểu số
653|aĐông Bắc
653|aGiao tiếp
653|aHọc sinh tiểu học
653|aViệt Nam
700##|aNguyễn Thị Thu Hà|eTác giả
852|a100|bPhòng Mượn Cơ sở 1|j(2): PMTI.004259-60
890|a2|b0|c0|d0
910|dSách tặng
Dòng Mã vạch Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 PMTI.004260 Phòng Mượn Cơ sở 1 Sách 2
2 PMTI.004259 Phòng Mượn Cơ sở 1 Sách 1
Bình luận