• Sách
  • Ký hiệu PL/XG: 428.2 EVE
    Nhan đề: Everyday Business English /

DDC 428.2
Tác giả cá nhân Lan Badger
Nhan đề Everyday Business English / Lan Badger
Thông tin xuất bản Harlow : Longman, 2003
Mô tả vật lý 94tr.
Từ khóa tự do Tiếng Anh thương mại
Địa chỉ 100Phòng Mượn Cơ sở 1(2): AMV.005063-4
00000000aam#s2200000ua#4500
00131621
0021
00433247
008230829s2003 ||||||engsd
0090 0
039|a202308291522|bNHUNG|y202308291522|zNHUNG
041#|aeng
082##|a428.2|bEVE
100#|aLan Badger
245|aEveryday Business English / |cLan Badger
260##|aHarlow : |bLongman, |c2003
300##|a94tr.
653|aTiếng Anh thương mại
852|a100|bPhòng Mượn Cơ sở 1|j(2): AMV.005063-4
890|a2|b0|c0|d0
910|dTV mua
Dòng Mã vạch Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 AMV.005064 Phòng Mượn Cơ sở 1 Sách 2
2 AMV.005063 Phòng Mượn Cơ sở 1 Sách 1
Bình luận