• Sách
  • Ký hiệu PL/XG: 428.2 IEL
    Nhan đề: IELTS 15 Academic :

DDC 428.2
Nhan đề IELTS 15 Academic : With answers : authentic practice tests
Thông tin xuất bản Cambridge : Cambridge University Press, 2020
Mô tả vật lý 141p. ; 24cm
Từ khóa tự do Các bài kiểm tra
Từ khóa tự do Câu hỏi tiếng Anh
Từ khóa tự do Tiếng Anh
Địa chỉ 100Phòng Mượn Cơ sở 1(2): AMV.005056-7
00000000aam#s2200000ua#4500
00131620
0021
00433246
008230829s2020 ||||||engsd
0090 0
039|a202308291506|bNHUNG|y202308291505|zNHUNG
041#|aeng
082##|a428.2|bIEL
245|aIELTS 15 Academic : |bWith answers : authentic practice tests
260##|aCambridge : |bCambridge University Press, |c2020
300##|a141p. ; |c24cm
653|aCác bài kiểm tra
653|aCâu hỏi tiếng Anh
653|aTiếng Anh
852|a100|bPhòng Mượn Cơ sở 1|j(2): AMV.005056-7
890|a2|b1|c0|d0
910|dTV mua
Dòng Mã vạch Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 AMV.005057 Phòng Mượn Cơ sở 1 Sách 2
2 AMV.005056 Phòng Mượn Cơ sở 1 Sách 1
Bình luận