• Sách
  • Ký hiệu PL/XG: 425 PRE
    Nhan đề: Cambridge Preliminary english test 5 :

DDC 425
Nhan đề Cambridge Preliminary english test 5 : With answers
Thông tin xuất bản Cambridge University Press, 2008
Mô tả vật lý 158tr. ; 27cm.
Từ khóa tự do Answers
Từ khóa tự do English
Địa chỉ 100Phòng Mượn Cơ sở 1(5): AMV.005048-52
00000000aam#s2200000ua#4500
00131617
0021
00433243
008230829s2008 ||||||engsd
0091 0
039|a202308291459|bNHUNG|y202308291458|zNHUNG
041#|aeng
082##|a425|bPRE
245|aCambridge Preliminary english test 5 : |b With answers
260|bCambridge University Press, |c2008
300##|a158tr. ; |c27cm.
653|aAnswers
653|aEnglish
852|a100|bPhòng Mượn Cơ sở 1|j(5): AMV.005048-52
890|a5|b0|c0|d0
910|dTV mua
Dòng Mã vạch Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 AMV.005052 Phòng Mượn Cơ sở 1 Sách 5
2 AMV.005051 Phòng Mượn Cơ sở 1 Sách 4
3 AMV.005050 Phòng Mượn Cơ sở 1 Sách 3
4 AMV.005049 Phòng Mượn Cơ sở 1 Sách 2
5 AMV.005048 Phòng Mượn Cơ sở 1 Sách 1
Bình luận