Thống kê

1367747
  • Tài liệu số: 7450
  • Tổng lượt truy cập: 1367747
  • Hôm nay: 216
  • Hôm qua: 1502
  • Tuần này: 9716
  • Tuần trước: 11544
  • Tháng này: 18522
  • Tháng trước: 52574

Chủ đề : Tài liệu tham khảo khác[215]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
 
Bài giảng Phúc lợi cho con người và phát triển kinh tế Bài giảng Phúc lợi cho con người và phát triển kinh tế
Tác giả :
Năm XB : |

Ngày tạo: 28/08/2019

Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực - Tổng quan về Quản trị Nguồn nhân lực Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực - Tổng quan về Quản trị Nguồn nhân lực
Tác giả :
Năm XB : |

Ngày tạo: 28/08/2019

Báo cáo Chuyến đi thực tế công tác xã hội tại trung tâm nuôi dưỡng trẻ khuyết tật tỉnh Hà Tây (Địa chỉ_ Ngọc Sơn - Chúc Sơn - Chương Mỹ - Hà Tây) Báo cáo Chuyến đi thực tế công tác xã hội tại trung tâm nuôi dưỡng trẻ khuyết tật tỉnh Hà Tây (Địa chỉ_ Ngọc Sơn - Chúc Sơn - Chương Mỹ - Hà Tây)
Tác giả :
Năm XB : |

Ngày tạo: 28/08/2019

Báo cáo Sử dụng nguồn nhân lực nông nghiệp nông thôn ở nước ta hiện nay Báo cáo Sử dụng nguồn nhân lực nông nghiệp nông thôn ở nước ta hiện nay
Tác giả :
Năm XB : |

Ngày tạo: 28/08/2019

Chuyên đề Kỹ năng giám sát Chuyên đề Kỹ năng giám sát
Tác giả :
Năm XB : |

Ngày tạo: 28/08/2019

Chuyên đề Nhu cầu giải trí của thanh niên Hà Nội hiện nay Chuyên đề Nhu cầu giải trí của thanh niên Hà Nội hiện nay
Tác giả :
Năm XB : |

Ngày tạo: 28/08/2019

Đề tài Mối quan hệ giữa cá nhân và cộng đồng Đề tài Mối quan hệ giữa cá nhân và cộng đồng
Tác giả :
Năm XB : |

Ngày tạo: 28/08/2019

Đề tài Nâng cao hiệu quả dạy học lịch sử ở trường phổ thông thông qua kênh hình Đề tài Nâng cao hiệu quả dạy học lịch sử ở trường phổ thông thông qua kênh hình
Tác giả :
Năm XB : |

Ngày tạo: 28/08/2019

Đề tài Tìm hiểu tình hình lao động và việc làm tại xã Hồng Giang - Huyện Đông Hưng - tỉnh Thái Bình Đề tài Tìm hiểu tình hình lao động và việc làm tại xã Hồng Giang - Huyện Đông Hưng - tỉnh Thái Bình
Tác giả :
Năm XB : |

Ngày tạo: 28/08/2019

Đề tài Tư tưởng hồ chí minh về con người mới Đề tài Tư tưởng hồ chí minh về con người mới
Tác giả :
Năm XB : |

Ngày tạo: 28/08/2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Lên đầu trang