Thống kê

1550551
  • Tài liệu số: 7450
  • Tổng lượt truy cập: 1550551
  • Hôm nay: 618
  • Hôm qua: 2114
  • Tuần này: 4180
  • Tuần trước: 11114
  • Tháng này: 39934
  • Tháng trước: 48116

TRUNG TÂM THÔNG TIN – TƯ LIỆU – THƯ VIỆN

Thứ ba, 23/01/2018 17:48:25

TRUNG TÂM THÔNG TIN – TƯ LIỆU – THƯ VIỆN

1. Sơ lược về trung tâm

Địa chỉ: Cơ sở Việt Trì: Tầng 3- Nhà điều hành – Phòng 302;
Cơ sở TX Phú Thọ: Nhà A14
Điện thoại: 02103.710.249
Website: http://thuvien.hvu.edu.vn/ 

Trung tâm TT - TL - TV Trường ĐHHV với tiền thân là TV Trường Cao đẳng Sư phạm Phú Thọ,  Khi đó Trung tâm TT-TL-TV  chỉ là một bộ phận nhỏ thuộc phòng Đào tạo.  Tháng 4/2007 Trung tâm Thông tin - Thư viện được tách ra thành  đơn vị độc lập trực thuộc Trường ĐHHV theo Quyết định số 116/QĐ-ĐHHV-TCCB&CTCT ngày 16/4/2007

Đội ngũ viên chức của Trung tâm bao gồm 12 cán bộ có trình độ chuyên môn nghiệp vụ về thông tin thư viện, tin học và một số lĩnh vực khác, trong đó: Thạc sỹ: 05, Đại học: 07

Hiện nay chi bộ Trung tâm có 11 đảng viên

Trung tâm chia làm 03 tổ chuyên môn

Tổ Hành chính  quản trị

Tổ nghiệp vụ

Tổ Công nghệ thông tin

2. Chức năng nhiệm vụ của trung tâm

2.1 Chức năng

 Trung tâm có chức năng thông tin và thư viện, phục vụ công tác giáo dục – đào tạo, nghiên cứu khoa học của nhà trường thông qua việc khai thác, tổ chức, quản lý và sử dụng các loại tài liệu có trong và ngoài thư viện.

Là cơ sở phục vụ nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, tham mưu và giúp Hiệu trưởng quản lý, điều hành các hoạt động của thư viện, phục vụ nhu cầu khai thác, tiếp thu, tiếp nhận thông tin kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, văn hoá, văn nghệ, khoa học kỹ thuật của cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh, sinh viên Nhà trường.

2.2 Nhiệm vụ

Xây dựng, thực hiện chiến lược, chương trình, kế hoạch phát triển công tác thông tin Thư viện. Từng bước xây dựng Trung tâm trở thành thư viện điện tử hiện đại, đáp ứng mục tiêu chiến lược phát triển.

Thu thập, tổ chức xử lý, sắp xếp, lưu trữ, bảo quản, quản lý tài liệu; Thanh lọc ra khỏi kho các tài liệu lạc hậu, hư nát theo quy chế của Thư viện.

Tổ chức phục vụ, hướng dẫn bạn đọc khai thác, tìm kiếm, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên thông tin và các sản phẩm dịch vụ Thông tin Thư viện thông qua các hình thức phục vụ của Trung tâm Thông tin Thư viện phù hợp với quy định của Pháp luật.

Tổ chức, quản lý cán bộ, tài sản theo sự phân cấp của Giám đốc Trung tâm; Bảo quản, kiểm kê định kỳ vốn tài liệu, cơ sở vật chất kỹ thuật và tài sản khác của Thư viện; Tạo điều kiện cho cán bộ được nâng cao về chuyên môn, nghiệp vụ để phát triển nguồn nhân lực có chất lượng, nhằm nâng cao hiệu quả công tác.

Phối hợp tốt với các đơn vị có liên quan để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao

Mở rộng quan hệ đối ngoại với các Thư viện trong và ngoài nước nhằm trao đổi nghiệp vụ, chia sẻ tài nguyên thông tin và tìm kiếm các nguồn tài trợ

 Danh sách cán bộ Trung tâm

TT

Họ và tên

Thông tin cán bộ

1

ThS. Phạm Quang Sáng

Chức vụ: Giám đốc

Điện thoại: 0932.205.786

2

ThS. Lê Thị Thu Hằng
 

 Chức vụ: Phó Giám đốc
Điện thoại: 0976.155.235

3

ThS. Nguyễn Thanh Nga
 

 Chức vụ: Phó Giám đốc
Điện thoại: 0989.632.534

4

CN. Đặng Hồng Nhung
                                

 Chức vụ: : Chuyên viên 
Điện thoại: 0167.505.4677

5

CN. Vũ Thị Tuyết Nhung
 

 Chức vụ: Phó tổ trưởng tổ NV
Điện thoại: 01655.289.485

6

CN. Võ Thị Lệ Quyên
 

 Chức vụ: Phó tổ trưởng tổ HCQT
Điện thoại: 0976.843.879

7

ThS. Đỗ Tất Hưng

 Chức vụ: Phó tổ trưởng tổ Tin học
Điện thoại: 0974.152.512

8

ThS. Cao Thị Kim Ngân

 Chức vụ: : Chuyên viên
Điện thoại: 0989.666.202

9

CN. Trần Thị Ngân

 Chức vụ: Chuyên viên
Điện thoại: 01693.807.527

10

CN. Phạm Thị Ánh Tuyết

 Chức vụ: Chuyên viên
Điện thoại: 0974.774.393

11

CN. Phạm Thị Hương Thảo

 Chức vụ: Chuyên viên
Điện thoại: 01682.136.682

12

CN. Vũ Thị Thơm

 Chức vụ: Chuyên viên
Điện thoại: 0973.445.980

 
Danh sách file đính kèm:
Thứ ba, 23/01/2018 17:48:25

Các tin khác

Lên đầu trang