Thống kê

1228951
  • Tài liệu số: 7357
  • Tổng lượt truy cập: 1228951
  • Hôm nay: 2260
  • Hôm qua: 2354
  • Tuần này: 10360
  • Tuần trước: 28322
  • Tháng này: 55188
  • Tháng trước: 0

Trung tâm Thông tin - Tư liệu - Thư viện giới thiệu sách hay

Thứ sáu, 24/04/2020 19:02:36

TRUNG TÂM THÔNG TIN - TƯ LIỆU - THƯ VIỆN GIỚI THIỆU SÁCH HAY


Môi trường có vai trò quan trọng đối với sự sống và chất lượng cuộc sống của con người cũng như đối với sự phát triển bền vững của đất nước. Trong việc bảo vệ môi trường, giáo dục môi trường được coi là biện pháp có hiệu quả cao vì nó giúp con người có được nhận thức đúng đắn về việc khai thác, sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên và có ý thức trong bảo vệ môi trường.

Giáo trình Giáo dục môi trường cho trẻ mầm non của tác giả Hoàng Thị Phương có cấu trúc gồm 3 chương và phần phụ lục với nội dung đề cập đến vấn đề lí luận chung về giáo dục môi trường, làm rõ cơ sở khoa học của giáo dục môi trường cho trẻ mầm non và trình bày cụ thể về quá trình giáo dục môi trường cho trẻ mầm non. Vì thế, cuốn giáo trình này đã góp phần cụ thể hóa quan điểm giáo dục tích cực hướng vào sự phát triển trẻ mầm non, lấy hoạt động phương tiện để thực hiện mục đích giáo dục trẻ. Tài liệu trang bị cho giáo viên mầm non những kiến thức chung về giáo dục môi trường và giáo dục môi trường cho trẻ mầm non; hình thành các kĩ năng quan trọng giúp họ biết cách thiết kế và tổ chức các hoạt động giáo dục môi trường phù hợp với trẻ mầm non.

Link tài liệu: Giáo dục môi trường cho trẻ mầm non


Lí luận giáo dục với tư cách là một hợp phần trong lí luận giáo dục học theo quan niệm trước đây, bao gồm: giáo dục đạo đức, tư tưởng chính trị, pháp luật, giáo dục thẩm mĩ, giáo dục thể chất, giáo dục lao động – kĩ thuật tổng hợp, hướng nghiệp và dạy nghề. Quan niệm này trở nên quá chật hẹp so với yêu cầu chuẩn bị cho thế hệ trẻ đáp ứng được những yêu cầu của cuộc sống xã hội hiện nay. Đồng thời, cách tiếp cận một mặt đối với quá trình đào tạo, giáo dục con người, coi đó là quá trình truyền thụ kiến thức cho người học và lấy mục tiêu trang bị kiến thức là chính đã trở nên bất cập, đòi hỏi phải chuyển sang cách tiếp cận tổng hợp và trọng tâm là hình thành năng lực cho người học.

Giáo trình Chuyên đề Giáo dục kỹ năng sống của Nguyễn Thanh Bình, Lê Thị Thu Hà, Đỗ Khánh Năm, Nguyễn Thị Quỳnh Phương đã đề cập đến một cách tiếp cận mới đối với quá trình giáo dục (theo nghĩa hẹp) nói riêng và quá trình sư phạm, quá trình đào tạo nói chung. Đó là giáo dục kĩ năng sống, tiếp cận kĩ năng sống trong giáo dục. Cách tiếp cận này sẽ giúp cho những người làm công tác giáo dục tiến hành quá trình đào tạo, giáo dục một cách phức hợp, trong đó có sự kết hợp hài hòa kiến thức, thái độ, giá trị và hành vi để có năng lực đáp ứng các thách thức trong xã hội hiện đại đầy những bất định một cách tích cực, hiệu quả và mang tính xây dựng. Giáo trình thực sự có ý nghĩa lớn lao cho người đọc và có thể sử dụng cho đào tạo sinh viên, học viên sau đại học và tự học.

Link tài liệu: Chuyên đề Giáo dục kỹ năng sống


Cuốn sách Thiết kế bài soạn môn Toán phát triển năng lực học sinh tiểu học của tác giả Vũ Quốc Chung mang đến sự hứng thú giảng dạy toán học và sự tiến bộ rõ rệt về năng lực nghề nghiệp của mỗi giáo viên tiểu học. Nội dung cuốn sách gồm 3 phần, tập trung trả lời các câu hỏi chủ yếu:

- Thế nào là bài soạn môn Toán phát triển năng lực học sinh tiểu học? Bài soạn có cấu trúc như thế nào và có đặc trưng gì?

- Các bước thiết kế và cách sử dụng bài soạn môn Toán phát triển năng lực học sinh như thế nào?

Với nội dung được đề cập trong cuốn sách là cách làm mới trong thiết kế bài soạn và đề kiểm tra đánh giá năng lực học sinh tiểu học trong dạy học toán cùng với những giải thích và ví dụ minh họa trong những bước thiết kế cụ thể. Cuốn sách này sẽ góp phần nâng cao năng lực nghề nghiệp quả giáo viên trong giảng dạy môn Toán ở trường tiểu học, đồng thời góp phần chuẩn bị đội ngũ giáo viên để triển khai và thực hiện thành công Chương trình giáo dục phổ thông mới.

Link tài liệu: Thiết kế bài soạn môn Toán phát triển năng lực học sinh tiểu học 

Danh sách file đính kèm:
Thứ sáu, 24/04/2020 19:02:36
Lên đầu trang